‘LED’ it grow

RIVM erkent structurele lesmethode GrowWizzKid als interventie programma

GrowWizzKid is trots om een bijdrage te leveren aan het voedselonderwijs in Nederland. (lees meer: Samenvatting interventie). Om aan te geven wat de kracht van GrowWizzKid is hebben we besloten om twee mensen aan het woord te laten die elk pionier zijn in de Nederlandse voedingswereld.

AANBEVELING JAAP SEIDELL, HOOGLERAAR VOEDING & GEZONDHEID:
Als hoogleraar Voeding en Gezondheid vind ik dat gezond eten van groot belang is voor een optimale groei en ontwikkeling van kinderen. Maar dit gaat niet vanzelf. Kinderen moeten zich op jonge leeftijd voedselvaardigheden aanleren om deze de rest van hun leven uit te voeren. Onze huidige samenleving met een overvloedig en vaak ongezond voedselaanbod vergt het aanleren van kennis, vaardigheden en ervaringen met gezond basisvoedsel zoals groenten en fruit. GrowWizzKid maakt het eten van groenten geen zaak van drang en dwang zoals vaak thuis het geval is maar leert kinderen spelenderwijs van gezond eten iets plezierigs te maken. Daar hebben ze hun hele leven nog profijt van.

AANBEVELING ROB BAAN, TUINDER EN EIGENAAR VAN KOPPERT CRESS:
Echte voeding staat aan de basis van een langdurig gezond leven. Volgens dr. Koen Joosten, kinderen intensivist Sophia Ziekenhuis/Erasmus, is voeding in de eerste 1000 dagen cruciaal. Maar de opvolgende periode bepaalt of een kind dit als lifestyle voor de rest van het leven gaat gebruiken. Door onder andere gebrekkig onderwijs in het verleden, kunnen we niet meer vertrouwen dat ouders of zelfs grootouders aan kinderen het belang van echt eten kunnen bijbrengen. Met het programma van GrowWizzKid krijgt elk kind weer de gelegenheid om zelf kennis te maken met de mooie wereld van de levende (eetbare) planten. En wat is er lekkerder dan het zelf geteelde worteltje, radijsje of tomaatje?

Fundament voor elke school

GrowWizzKid daagt scholen uit op eigen wijze inhoud te geven aan lessen en deze te integreren passend bij hun identiteit en beleid. Voedselvaardigheid en herkomst van (gezonde) voeding hebben we gebruikt om onder andere de kerndoelen natuur en techniek uit te werken. Hierdoor kan betekenisvol leren vanuit een veelomvattend thema worden toegepast.

De focus ligt op het aanleren van (voedsel)vaardigheden. Vaardigheden die nodig zijn om gezond te kunnen functioneren in en om bij te dragen aan de kennissamenleving. We gaan letterlijk én figuurlijk uit van GROEI: Betekenisvol leren! Alle thema’s en leerlijnen kunnen aan GrowWizzKid verbonden worden. Het is daarmee geen stapelen, maar vervangen.

Kijkles

Klik op de button en bekijk een voorproefje van een GrowWizzKid les.

Per les is er een gedeelte speciaal ingericht voor de leerkracht als voorbereiding en afsluiter (klik op de button – voor de leerkracht). Er zijn opdrachten, verwerkingen, soms een practicum, en downloadbare werkbladen (staan met speciale links en pop-ups aangegeven).

De lessen zijn digitaal in stappen opgebouwd. Je kunt ze rechtstreeks via digibord klassikaal behandelen of via een speciale Powerpoint presentatie met hoofdlijnen en kernwoorden. Of kinderen gaan helemaal zelfstandig aan de slag!

Omdat alle lessen uitsluitend online aangeboden worden, garanderen we altijd de meest actuele informatie en thema’s.

Lesstof: kerndoelen, betekenisvol leren en 21e eeuwse vaardigheden

GrowWizzKid biedt via digitale lessen naast plantenleer en techniek lessen over bijvoorbeeld hefboomeffect en katrollen, situaties aan in de context van hedendaagse maatschappelijke vraagstukken op het gebied van Mens & Samenleving en Natuur en Techniek.

Vanuit de lessen zijn de kerndoelen op praktische wijze geïntegreerd. De lessen zijn voor groep 1 t/m 8, want ook de jongste kinderen zijn bedreven in kweken en goed te betrekken bij voorlichting over gezonde voeding en de herkomst ervan. Zo vormt GrowWizzKid een goede doorlopende leerlijn!
Het programma kan breder worden getrokken worden dan alleen natuur en techniek. Leerlingen moeten rekenen en plannen voor optimale systeembenutting. Ook aardrijkskunde, geschiedenis, science en taal komen aan bod. Er wordt vakoverstijgend gewerkt, middels interessante digitale lessen maar ook door uitdagende en betekenisvolle leerarrangementen die een leerkracht zelf (met de kinderen) uitdenkt. Bijvoorbeeld: verzorg in 2 maanden een complete maaltijd voor de hele klas waarbij je zoveel mogelijk zelf hebt gekweekt in de GrowWizzKid.

De leerlingen verdiepen zich in een bepaald vraagstuk, zoals:

  • Hoe zorgen we ervoor dat iedereen te eten krijgt (hongersnood)
  • Hoe maken we optimaal gebruik van techniek (robotisering)
  • Wat zorgt ervoor dat de mens fysiek gezond blijft of wordt (gezond blijven)

Conform 21e eeuwse vaardigheden staan o.a. samenwerken, theorie in praktijk brengen, experimenteren, uitvoeren en zelf verantwoordelijkheid leren nemen staan iedere les weer centraal.

GrowWizzKid daagt scholen uit op eigen wijze inhoud te geven aan lessen en deze te integreren passend bij hun identiteit en beleid. Voedselvaardigheid en herkomst van (gezonde) voeding hebben we gebruikt om onder andere de kerndoelen natuur en techniek uit te werken. Hierdoor kan betekenisvol leren vanuit een veelomvattend thema worden toegepast.

Toch liever kortdurend als project met gezonde voeding aan de slag?

Kies dan voor Maatwerk Moestuinieren in het voorjaar (ongeveer 15 weken) of Onderzoekend leren met kiemgroenten (ongeveer 6 lessen).