Je bent wat je (w)eet!

Ondanks veel actuele voorlichting eten de meeste kinderen onvoldoende gezond voedsel. Onderzoek heeft uitgewezen dat zelf kweken resulteert in het beter eten van groenten! Om gezonde voeding op uitdagende en prikkelende manier structureel in het onderwijs aan te bieden, is er GrowWizzKid.

Je bent wat je (w)eet!

Missie

Kinderen die leren over (de herkomst van) gezonde voeding, eten beter groenten!
BRON: STANFORD UNIVERSITY

Jongste kinderen leer je dat er verschil is tussen eten om te groeien en eten om te snacken. Vervolgens begrijpen ze dat gezonde voeding belangrijk is en zaaien en verzorgen ze zelf gewassen. Door telkens op dezelfde lesstof in te gaan maar te verdiepen, leren leerlingen uiteindelijk dat er een relatie is tussen een gevarieerd voedingspatroon en gezondheidseffecten. Bovendien leren ze over impact van voedselproductie op hun omgeving, dichtbij maar ook wereldwijd.

Daan (11 jaar): leerling basisschool

“Ik vind GrowWizzKid vooral leuk, omdat het geen oud stoffig boek is. Je leert ervan door ermee te werken. 

Een gezonde basis met natuur en techniek 

GrowWizzKid is het structurele lesprogramma dat voedseleducatie, natuur,  techniek,  duurzaamheid en innovatie op betekenisvolle en vakoverstijgende wijze verbindt aan bestaande leerlijnen, kern- en leerdoelen, methodes of concepten op scholen.  

GrowWizzKid is vernieuwend en uitdagend onderwijs dat ingaat op het aanleren van vaardigheden. 

GrowWizzKid bestaat uit het binnenteeltsysteem met LED-verlichting en een online leeromgeving. Het is geschikt voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs  en maakt de verbinding VO-PO met LED’s innovate. GrowWizzKid past bij elk niveau. De praktische aanpak stimuleert een onderzoekende houding bij elke leerling. Uitgangspunt is al doende te leren, te onthouden en te begrijpen. 

Stevige kapstok met basislessen 

De basislessen zijn onderverdeeld in samenhangende leerlijnen en bieden al een fundament met theorie, filmpjes, uitdagende proefjes, onderzoeksopdrachten en cases. De lessen sluiten optimaal aan bij de belevingswereld van leerlingen om hun nieuwsgierigheid te prikkelen op gebied van (herkomst van) gezonde voeding, techniek, natuur, duurzaamheid en innovatie. Ze vormen bovendien een stevige kapstok om je bestaande lessen, vakken, methodes of thema’s bij aan te haken. Zo maak je bestaande leerstof nóg afwisselender, levendiger, boeiender en actueler! 

Simon (12 jaar): leerling basisschool

“Ja, lekker dan! Beginnen ze pas met GrowWizzKid nu ik in groep 8 van de basisschool zit. 

Inspiratie voor leerkracht en docent 

Ook voor leerkrachten en docenten biedt GrowWizzKid voortdurend uitdaging. De verschillende leerlijnen binnen het lesprogramma zorgen dat je inspiratie voor lessen nooit uitgeput raakt. Het sluit naadloos aan op de actuele thema’s en vraagstukken zoals het belang van gezonde voeding, voedselveiligheid, voedselkwaliteit, verantwoorde voedselproductie, voedselverspilling, duurzaamheid maar ook betekenisvolle innovaties die nodig zijn voor een leefbare toekomst.