Groei Wijs

Alle GrowWizzKid ‘basis’lessen hebben een lesdoel waarmee één of meerdere kerndoelen behandeld worden. Om het lesdoel te bereiken bieden we een veelheid aan werkvormen aan om leerlingen uit te dagen om aan de slag te gaan. Samen met de 21ste eeuwse vaardigheden krijgt dit betekenis als deze bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Op deze manier bereiden we leerlingen voor op de uitdaging van nu en die van de toekomst.

Naam lessen Aantal lessen Kerndoelen
Groep 3 + 4 Kweeklessen 7 5 , 40, 41, 42, 45, 46
Groep 3 + 4 Insectenlessen 2 40, 41
Groep 3 Kiemlessen 5 34, 40, 41
Groep 4 Kiemlessen 5 34,40, 41
Schoolbreed Moestuinlessen 15 5, 32, 34, 40, 41
Groep 5 Kiemlessen 6 34,40, 41
Groep 5 + 6 Insectenlessen 2 40,41
Groep 5 + 6 Natuurlessen 6 34, 40, 41
Groep 5 + 6 Technieklessen 3 44, 45
Groep 5 + 6 Kweeklessen 7 5 , 40, 41, 42, 45, 46
Groep 5 + 6 Kooklessen 6 40, 41
Groep 5 + 6 Onderzoeklessen 1 34
Groep 7 Bouwlessen 5 42, 44, 45
Groep 7 Demontagelessen 2 5, 42, 44, 45
Groep 7 + 8 Teeltlessen 9 5 , 40, 41, 42, 45, 46
Groep 7 + 8 Organismenlessen 2 5, 40
Groep 7 + 8 Voedingslessen 5 5, 34, 40, 41

Uiteraard volgt bij elke oogst (afhankelijk van het gewas) een instructie voor verwerking, conservering, bereiding, proeven of eten. In de kook- en voedingslessen komen specifieke voedselvaardigheden aan bod.

Praktisch en onderzoekend leren

De lessen dekken de kerndoelen natuur en techniek af. Als basis werken alle groepen op dezelfde manier maar vinden er steeds meer verdiepingen en activiteiten plaats. Het zelf kweken van groenten en het telen van plantjes is niet een doel op zich maar wordt ingezet als betekenisvol en gezond educatie materiaal.

In de online leeromgeving is bij menu ‘leerkracht’ een overzichtelijke instructie te vinden waarmee leerkrachten zelf de lessen kunnen inplannen passend bij hun schema. Hierbij geven we suggesties welke lessen minimaal gevolgd moeten worden om tot succesvol (en oogstbaar) resultaat te komen.