Doelen die je deelt

“We werken samen met de volgende generatie aan een gezonde en leefbare aarde, nu, later, hier en overal.”

Ida Hendricks – bedenker en directeur GrowWizzKid

Betekenisvol onderzoekend leren

In 2015 ondertekenden de 193 wereldleiders van de Verenigde Naties het document waarin de 17 Werelddoelen zijn opgenomen. Deze Werelddoelen moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is om te leven. Voor iedereen! De 17 Werelddoelen moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is om te leven. Een gezonde leefstijl en Werelddoelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. GrowWizzKid daagt kinderen uit om de grenzen van het onmogelijke op te zoeken om oplossingen voor een duurzame wereld te bedenken. Creativiteit, samenwerken, doorzetten en gezond leven. ‘Zomaar’ wat vaardigheden die we graag zien in de maatschappij van morgen en dus in de kinderen van vandaag.

Artikel Duurzaamheid & GrowWizzKid

De website www.duurzaamheid.nl besteedde op 10 december 2020 aandacht aan GrowWizzKid in een mooi artikel. Hierbij worden de duurzame aspecten van onze methode uitgelicht en komt de koppeling met de Werelddoelen duidelijk naar voren.

Hier lees je het artikel.

Nu beginnen met duurzame innovatie is nodig om een gezonde en leefbare aarde te krijgen, te behouden en door te geven aan volgende generaties.

Hoe maken we de volgende generatie bewust van de uitdagingen die we hebben en dan vooral op een aansprekende en leuke manier? Hoe krijgen we de volgende generatie in beweging om bewuste en duurzame keuzes te maken?

GrowWizzKid

GrowWizzKid helpt om uitleg te geven aan de betekenis van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen aan leerlingen en hun leerkrachten/docenten aan de hand van verschillende en innovatieve manieren van telen.

Om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst, hebben leerlingen 21e eeuwse vaardigheden nodig. GrowWizzKid stimuleert het werken vanuit deze vaardigheden en inspireert kinderen om na de denken over de oplossingen die nodig zijn om onze planeet leefbaar te houden.

GrowWizzKid brengt innovatieve technologie en groen in de school. Leerlingen gaan zelf aan de slag met het kweken van voedsel en worden bewust van de noodzaak om innovatieve technologie te gebruiken om voedselproductie voor de toekomst te garanderen.

Op een onderzoekende manier werken met GrowWizzKid geeft leerlingen eigenaarschap over hun voedselproductie. Zelf gekweekt, doet zelf eten. Daarmee worden leerlingen op een ongedwongen manier bewust van de impact van voedselproductie, maar ook van gezonde voeding voor henzelf.

GrowWizzKid prikkelt via het actuele digitale programma verwondering en zet aan tot innovatief en creatief denken. Vooral het stellen van open vragen over actuele en aansprekende thema’s werkt aanstekelijk. Wat eten schippers bijvoorbeeld als ze dagen of weken op zee zijn? Of astronauten in de ruimte? Wat is de beste voeding om alert en fit te blijven? Kun je gezond eten produceren op zee op je schip of in je space shuttle? De vragen zijn kweekbodem voor nieuwe inzichten van de leerlingen op élke leeftijd en dragen bij aan innovatieve oplossingen van grootse werelddoelen.

Sustainable Development Goals

GrowWizzKid leert voedselvaardigheid aan vanuit een duurzaam perspectief. Het begint bij de herkomst van gezonde voeding. Gezonde voeding heeft effect op gezondheid en welbevinden. Hoe duurzaam is de herkomst van de (gezonde) voeding? Vanuit dit perspectief komen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) aan bod in GrowWizzKid.

Samenwerken aan een leefbare en gezonde aarde - groei mee met GrowWizzKid

“Het onderwijs dient je voor te bereiden om succesvol te kunnen werken in en aan een leefbare planeet en een groene economie voor nu, later, hier en daar”

Vertical farming

GrowWizzKid werkt in de school met een vertical farming teeltsysteem waarbij voedsel in etages wordt gekweekt en kinderen met biologische en fysische teelttechnieken experimenteren om de beste productiviteit te behalen. Vertical farming werkt met speciale duurzame kunstverlichting, zonlicht is niet nodig. Met deze hightech productiemethode wordt in de praktijk per vierkante meter meer dan tienmaal hogere opbrengsten behaald en worden enorme waterbesparingen gerealiseerd. Zo willen we de volgende generatie leren om innovatief en onconventioneel te werken zodat zij oplossingen voor de wereld van morgen kunnen bedenken.

Irina Bokova, former Director-General of UNESCO:

There is no more powerful transformative force than education

to promote human rights and dignity, to eradicate poverty and deepen sustainability, to build a better future for all, founded on equal rights and social justice, respect for cultural diversity, and international solidarity and shared responsibility, all of which are fundamental aspects of our common humanity.