Missie

Bewustmaking van gezonde voeding en een gezonde leefstijl

NEDERLANDSE KINDEREN GAAN TOT meest innovatieve EN GEZONDSTE KINDEREN TER WERELD BEHOREN, in staat om duurzame beslissingen te nemen!

Bewust maken: trainen van vaardigheden is een vak!

De focus ligt op het aanleren van vaardigheden. Vaardigheden die nodig zijn om te kunnen functioneren in en om bij te dragen aan de kennissamenleving. En dat leer je niet in een paar weken. Herhalen en telkens dieper ingaan op de lesstof. Zo blijft de boodschap hangen!

Onder voedselvaardigheid worden de volgende punten verstaan:

  • Zorgdragen voor gezondheid van zichzelf en anderen
  • Zelfredzaamheid met betrekking tot consument zijn
  • Zorgdragen voor het milieu
  • Herkomst van producten in de supermarkt

We zien dat kinderen nauwelijks kennis hebben over voeding. Ze hebben geen of nauwelijks idee over de herkomst, inhoud van de voeding en het effect van voeding op het eigen lijf. Hun “voorlichting” op dat terrein bestaat vooral uit kidsmarketing, die ze niet kunnen onderscheiden van objectieve informatie. Het resultaat: ongezonde voedingspatronen. De school is de plek om dat te doorbreken. Door kinderen te leren over het verbouwen en bereiden van groenten, werken we aan gezondheid die weer leidt tot betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

Voeding is een essentieel onderdeel om gezond op te kunnen groeien. Via de juiste voeding krijgt ons lichaam voedingsstoffen binnen die zorgen dat we op kunnen groeien tot levenslustige en energieke mensen. Maar… het gaat niet alleen om ónze gezondheid, ook de gezondheid van onze omgeving en die van de volgende generatie telt mee.

De herkomst van gezonde voeding speelt hierin een belangrijke rol voor nu en de toekomst. De wereldbevolking groeit, steeds meer mensen gaan wonen in stedelijk gebied, klimaatveranderingen en effecten daarvan op de voedselproductie maken dat we anders moeten gaan telen om in gezonde voeding te kunnen blijven voorzien. Lokaler, veiliger, sneller, toch divers en met respect voor mens en milieu. Dat zijn de uitdagingen van de toekomst.

IDA HENDRICKS (LANDBOUWKUNDIG INGENIEUR / GYGGA INNOVENTURES / GROWWIZZKID)

“Het kán! Nederland is het modiale kennis- en opleidingscentrum op het gebied van gezonde en duurzame tuinbouw. De perfecte voedingsbodem om onze kinderen mee op te laten groeien”

Voedingscentrum (Blik naar de toekomst)

“Wil de consument bewust kunnen kiezen, dan heeft hij betrouwbare informatie nodig. Het is daarom belangrijk dat de thema’s gezondheid, veiligheid en duurzaamheid verder geïntegreerd worden. Om consumenten te stimuleren tot een duurzamere voedselkeuze is het belangrijk de interesse, aantrekkelijkheid en aandacht voor het onderwerp ‘duurzaam eten’ te vergroten.”

Met GrowWizzKid komen kinderen op school in aanraking met teelt en moderne techniek. Door kinderen zelf groenten te laten telen in een systeem dat gebruikt wordt door de meest technologisch geavanceerde telers van groente leren ze (over):

– Jaarrond teelt
– Techniek in de praktijk
– Theorie, experimenteren en uitvoeren
– Gezond voedsel verbouwen en bereiden
– Zelf verantwoordelijkheid leren nemen
– Respect te hebben voor het milieu.

Door kennis op te doen en bezig te zijn met verschillende (moderne) teelttechnieken worden de agrarische sector en haar mogelijkheden verkend en kunnen we leerlingen bovendien enthousiasmeren voor deze belangrijke sector in Nederland. Laten we de mondiale speler blijven, gericht op de toekomst!