BS De Windroos verrijkt Da Vinci thema’s met GrowWizzKid

Wereldoriëntatie met GrowWizzKid maakt het thema nog betekenisvoller en actueler

“Op De Windroos werken we al heel wat jaren met de thema’s van Da Vinci Academie. In de middenbouw sluit het kweken van sla en spinazie goed aan op het thema waar we nu aan werken ‘Het leven in en rond het water’. We kweken de gewassen in het GrowWizzKid binnenteeltsysteem in grond en in water. Zo kunnen de leerlingen van dichtbij goed de verschillen zien. Dat is prachtig. En de oogst van deze week gebruikten we zelfs in het kerstdiner deze week!

We volgen de online beschikbare verrijkingslessen met basis- en verdiepingsinstructies en opdrachten van GrowWizzKid. Daarin staat precies beschreven welke activiteiten we door het thema heen moeten bijhouden om het met goed resultaat af te sluiten.
Bij specifieke interesse van een leerling of als er extra tijd is pakken we ook de verdiepende GrowWizzKid activiteiten erbij. Alles is optioneel.“ Laura Wopereis, leerkracht middenbouw groep 4-5

Rianne Arts, directeur:
“Waarom wij de GrowWizzKid verrijking belangrijk vinden? Zo maakt deze vorm van wereldoriëntatie het thema nog betekenisvoller en actueler. We willen dat de kinderen ons voedsel leren waarderen. En dat ze kennismaken met andere actuele manieren van teelt dan moestuinieren, met de toelichting waarom die bestaan. Met het binnenteeltsyteem van GrowWizzKid hebben we dat in de school continu in het zicht. Leerlingen zien dat een gewas tijd en aandacht nodig heeft om te kunnen groeien en niet zomaar op je bord verschijnt. Ook als je op een moment in een bepaalde groep niet actief met GrowWizzKid bent, zien de leerlingen van die groep toch hoe het groeit, omdat de GrowWizzKid continu centraal in de school staat. Onze school staat in de binnenstad en heeft beperkte buitenspeelruimte. Toch hebben we een paar moestuinbakken op ons dakterras. De gewassen die we in het voorjaar binnen voorzaaien, kunnen zo sneller naar buiten. Op die manier oogsten we die gewassen al ruim vóór de zomer.

De samenwerking met GrowWizzKid is voor ons waardevol. Contact leggen is laagdrempelig. De schooladviseurs zijn goed bereikbaar voor tips en vragen over de lesinhoud en ook tijdens het telen. Maar veel is tijdens de inspiratiesessie bij de opstart al aan bod gekomen.”

Interesse gegroeid?
Wil jij dat ook voor jouw school of wil je meer info? Kijk op www.growwizzkid.nl of plan een vrijblijvend verkenningsgesprek met ons in.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Partners