Samenwerkingspilot in Bleiswijks onderwijs met GrowWizzKid

Bleiswijk doet mee aan een belangrijke onderwijspilot in samenwerking met het innovatieve lesprogramma GrowWizzkid. De toekomstgerichte lesmethode is de verbindende factor tussen de Bleiswijkse BS De Klimophoeve, BS De Oosthoek, Melanchthon Business School en BSO Zus & Zo (Small Steps). Een intensieve samenwerking tussen de Bleiswijkse partners en lesaanbieder GrowWizzKid onderzoekt en bevestigt hopelijk dat een samenhangend GrowWizzKid programma, versterkend en motiverend werkt voor zowel leerlingen als leerkracht/docent en pedagogisch medewerker.

Motiverend en versterkend
GrowWizzKid biedt een doorlopend leertraject van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, dat als overkoepelend programma op elkaar aansluit. Bovendien zijn er specifieke buitenschoolse activiteiten. Hiermee interesseren ze basisschoolleerlingen op het gebied van techniek & voeding en techniek & natuur. Een interessante ontwikkeling waarover regelmatig tussentijdse bevindingen worden gedeeld op sociale media en nieuwsbrief van de scholen en GrowWizzKid. De pilot loopt nog tot halverwege het schooljaar 20-21.

Toekomstgericht en praktisch onderwijs
GrowWizzKid is een innovatief onderwijsprogramma dat leerlingen aan de hand van kweken in een modern binnenteeltsysteem vaardigheden aanleert. Door experimenteren, onderzoeken en vragen stellen leren kinderen gezonde en duurzame keuzes te maken. Vooral de praktische aanpak maakt het voor leerlingen aantrekkelijk. Het systeem is door de basisschoolleerlingen zélf opgebouwd waarbij verschillende technieken en vaardigheden aan bod zijn gekomen. “In het voortgezet onderwijs bouwen we daarop verder en bedenken we circulaire en technologische toepassingen. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld hoe kweektechnieken nog eenvoudiger of duurzamer kunnen verlopen. Onze VMBO leerlingen ontwikkelden al een automatisch watergiftsysteem bij het binnenteeltsysteem,” vertelt Cees de Jong, directeur van Melanchthon Business School. “Met deze pilot zetten we volgende stap in de educatieve samenwerking van De Levende Tuin en laten we nieuwe manieren van verbinding tussen buiten en binnen maar ook tussen techniek en innovatie zien”.

Samenwerking is groei
Ida Hendricks, directeur en bedenker van GrowWizzKid is blij met het traject tot nu toe: “Goede samenwerking en afstemming tussen de onderwijspartijen zijn voorwaarden om het doorlopende leertraject van GrowWizzKid tot een succes te maken. Op die manier werken we samen aan een toekomstgerichte aanpak die motiverend werkt en gezamenlijke doelstellingen versterkt. Dat we dat in Bleiswijk kunnen uitvoeren, is een opsteker voor de scholen binnen deze gemeente op het gebied van innovatief en toekomstgericht (groen) onderwijs”. Het resultaat van de pilot moet bovendien inspirerend zijn voor andere samenwerkingsverbanden en aanknopingspunten bieden voor het verder versterken van GrowWizzKid in andere gemeentes.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Partners