RIVM erkent GrowWizzKid als interventie programma

GrowWizzKid is trots om een bijdrage te leveren aan het voedselonderwijs in Nederland. Om aan te geven wat de kracht van GrowWizzKid is hebben we besloten om twee mensen aan het woord te laten die elk pionier zijn in de Nederlandse voedingswereld.

AANBEVELING JAAP SEIDELL, HOOGLERAAR VOEDING & GEZONDHEID:
Als hoogleraar Voeding en Gezondheid vind ik dat gezond eten van groot belang is voor een optimale groei en ontwikkeling van kinderen. Maar dit gaat niet vanzelf. Kinderen moeten zich op jonge leeftijd voedselvaardigheden aanleren om deze de rest van hun leven uit te voeren. Onze huidige samenleving met een overvloedig en vaak ongezond voedselaanbod vergt het aanleren van kennis, vaardigheden en ervaringen met gezond basisvoedsel zoals groenten en fruit. GrowWizzKid maakt het eten van groenten geen zaak van drang en dwang zoals vaak thuis het geval is maar leert kinderen spelenderwijs van gezond eten iets plezierigs te maken. Daar hebben ze hun hele leven nog profijt van.

AANBEVELING ROB BAAN, TUINDER EN EIGENAAR VAN KOPPERT CRESS:
Echte voeding staat aan de basis van een langdurig gezond leven. Volgens dr. Koen Joosten, kinderen intensivist Sophia Ziekenhuis/Erasmus, is voeding in de eerste 1000 dagen cruciaal. Maar de opvolgende periode bepaalt of een kind dit als lifestyle voor de rest van het leven gaat gebruiken. Door onder andere gebrekkig onderwijs in het verleden, kunnen we niet meer vertrouwen dat ouders of zelfs grootouders aan kinderen het belang van echt eten kunnen bijbrengen. Met het programma van GrowWizzKid krijgt elk kind weer de gelegenheid om zelf kennis te maken met de mooie wereld van de levende (eetbare) planten. En wat is er lekkerder dan het zelf geteelde worteltje, radijsje of tomaatje?

Uit het GrowWizzKid handboek…..

Ondanks veel actuele voorlichting eten de meeste kinderen onvoldoende gezond voedsel. Zelf kweken doet beter groenten en fruit eten! Om het thema op uitdagende en prikkelende manier structureel in het onderwijs aan te bieden is GrowWizzKid (GWK) ontwikkeld. GWK is een vakoverstijgend innovatief lesprogramma dat op een praktische manier, aan de hand van het kweken van gewassen, kinderen leert over voedselvaardigheden, natuur, techniek en duurzaamheid. Kinderen kweken het hele jaar door op verschillende manieren gewassen in een binnen-teeltsysteem en in het seizoen in de traditionele moestuin. Op verwonderende manier prikkelen we de nieuwsgierigheid van kinderen en leren ze ongedwongen over herkomst van groenten, waarom gezond eten en een gezonde leefstijl zo belangrijk is voor jezelf en wat het effect daarvan is op je omgeving.

Voedselvaardigheden oefenen is een vak. Daarom blijven voedselvaardigheden hangen als je met GWK werkt. Je herhaalt belangrijke onderwerpen en vraagstukken en bekijkt deze vanuit verschillende invalshoeken. Er vindt op onderzoekende wijze verdieping plaats. Het beklijft zo voor de rest van je leven.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Partners

GrowWizzKid is vindbaar op