Floriade Expo 2022

The future is now!

Only together we’ll make a difference. Join us and discover how we are going to make a difference.

Thank you for visiting GrowWizzKid. Hopefully you’ve enjoyed the Floriade Dialogues #9 with Ida Hendricks and is the reason why you’re here because you share our vision.

Working together and teaming up is the only way to make a difference for a brighter future and an optimal environment for all of us. 2020 shows us more then ever  how our planet is doing. The urge for change is immense. Luckely more and more people realize that we must act now, to keep our earth green, healthy and livable. Making a difference that will sustain, that’s our mission. But we are fully aware that we can’t make the needed change by ourselves. We need you to make a difference together. That is why we join forces with health authorities, educational institutes and the agrifood sector, among others. Multidisciplinary working strengthens eachother and leads to bigger steps to enable (future) consumers to make sustainable choices.

Get involved!

Do you also aspire a better world in which sustainable choices are made easy? We invite you to be involved in the GrowWizzKid adventure. Take a look at our brochure, give us a call and get involved. Together we can do this!

‘LED’ it grow with your support – English

‘LED’ it grow met uw bijdrage

GrowWizzKid geïntegreerd in het curriculum

Onze kracht ligt in het vroeg aanleren van vaardigheden op het gebied van duurzaamheid, maar met een sterke verbinding met natuur, gezonde voeding en techniek. Kinderen leren met onze lessen op een onderzoekende en ervarende manier wat gezonde voeding is, waar het vandaan komt en hoe je gezonde keuzes voor jezelf en de maatschappij kunt maken. De methode die wij ontwikkeld hebben is uniek; eenvoudig structureel in te bedden en passend bij bestaande thema’s, leerlijnen en beleid. Bovendien bieden wij een doorlopende leerlijn; van groep 1 van het PO tot VMBO, HAVO en VWO. Aan de hand van de gewassencycli en ons innovatieve teeltsysteem zijn toekomstgerichte lessen gekoppeld in een digitale omgeving. De lessen sluiten niet alleen aan op de SLO Kerndoelen, maar ook op de 21e-eeuwse vaardigheden die zo belangrijk zijn in deze tijd. Ook de gehele schoolomgeving wordt met GrowWizzKid groener. We halen niet alleen buiten naar binnen, maar verbinden binnen ook weer met buiten. Door bijvoorbeeld in de moestuin te werken of door buiten op zoek te gaan naar insecten. De koppeling met de SDG’s geeft nog meer betekenis aan onze methode.

GrowWizzKid werkt zo aan positieve veranderingen in de samenleving en op het gebied van individuele levensstijl. De RIVM-erkenning die wij onlangs ontvingen, bevestigt onze insteek en het nut van de leefstijlverandering die wij willen bewerkstelligen. Daarnaast sluit GrowWizzKid mooi aan op Nederlands trots, – onlangs nog positief benoemd in de nieuwste documentaire van David Attenborough – efficiënte voedselproductie. Kinderen leren dus niet alleen over de herkomst, maar worden gestimuleerd om hun talent in te zetten om een bijdrage te leveren aan duurzamere voedselketens. Zo moeten de kinderen van nu, zich gaan ontwikkelen tot een generatie die in staat is om door middel van kennis, vaardigheden en ervaringen, de juiste keuzes te maken.